อาคารชุด เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 1

The Niche ID Rama 2 PHASE 1


อาคารชุด เดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส 1

The Niche ID Rama 2 PHASE 1


ดำเนินการลดรายจ่าย เพิ่มรายรับ อย่างเป็นรูปธรรม


จากข้อมูลสถิติผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ บ.แกรนด์ บริหารงาน ปี 2562 ที่ผ่านมา แผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2563 ด้านรายรับ เรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย

โดยการเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากเจ้าของร่วม 40 บาท ต่อตารางเมตร (ปรกติ)

และรายได้อื่นๆ เราสามารถเก็บรายรับได้ถึง 43.59 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน

ด้านรายจ่าย เราจ่ายเพียงประมาณ 38.47 บาท ต่อจารางเมตรต่อเดือน หากคณะกรรมการยังคงนโยบาย และ บ.แกรนด์ ร่วมปฏิบัติสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้ต่อไป บ.แกรนด์ ไม่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บขึ้นราคาค่าส่วนกลางจากลูกบ้าน ไปอีกหลายปี

ผลการดำเนินงาน บ.วิคตอรี่ฯ ส่งมอบ


ผลการดำเนินงาน ประชุมและวางแผน


การประชุมคณะกรรมการ ผู้จัดการนิติบุคคล และฝ่ายบริหารอาคารฯ ชุด เพื่อให้การบริหารงานอาคารชุดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผลการดำเนินงาน แผนการลดรายจ่าย


ดำเนินการเปลี่ยนเช่ารถกอล์ฟคันใหม่ เพิ่มความปลอดภัยในราคาที่ถูกลงจากเดิม จาก ราคาเดิม 10,000 บาท/เดือน เหลือเพียง 6,500 บาท/เดือน

ลดค่าใช้จ่ายสายตรวจความปลอดภัยประจำอาคารชุดฯ จาก ราคาเดิม 3,500 บาท/เดือน เหลือเพียง 1,500 บาท/เดือน