การประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีแต่ข่าวดีให้ลูกบ้านมีความสุข


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีแต่ข่าวดีให้ลูกบ้านมีความสุข


คณะกรรมการมีมติมอบเงินขวัญกำลังใจให้ทีมงานทุกคน


เนื่องจากเกิดวิกฤติฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินอาคารคชุดฯบริเวณโซน ซอยพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด ทำให้ได้รับความเสียหายมากมาย แต่ บ. แกรนด์ฯ สามารถวางแผนการป้องกันน้ำท่วมชั้นไต้ดิน อาคารชุดฯ ทำให้น้ำไม่ท่วม ไม่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์และทรัพย์สินภายในอาคารชุดฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมต่างๆ